Núria Torras Benezet

Academia.edu email: nuria.torras@ub.edu

Llicenciada en Història Antiga (1999) i DEA en Arqueologia (2002) per la Universitat de Barcelona (UB). Vaig ampliar els estudis de Tercer cicle en Egiptologia amb la beca de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri d’Educació i Cultura a París (França), a l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, Seccions IV i V: Ciències històriques i filosòfiques i Ciències religioses), al Collège de France i a l’École des Langues et Civilisations de l’Orient ancien de l’Institut Catholique.

De 2005 ençà exerceixo de professora col·laboradora als Estudis d’Humanitats (grau i màster) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i, des de 2013, també com a professora associada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Soc professora associada del Grau d’Història de l’Art a la UB des de 2017, del Grau d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) des de 2018, i he exercit com a tutora del Grau d’Història de l’Art a la UNED (2013-2017).

Al gener de 2016 vaig llegir la tesi doctoral (qualificació: excel·lent cum laude) amb menció Doctor europeu a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) titulada La sepat dels dos ceptres-uas a la llum de les processons geogràfiques: recerca en Geografia sagrada i «teologia» local a l’antic Egipte, sota la direcció de la Dra. Christiane Zivie-Coche (EPHE -París) i la Dra. Marina Picazo Gurina (UPF-Barcelona). En relació amb el coneixement de llengües antigues, he obtingut el domini en egipci clàssic, neoegipci i escriptura ptolemaica.

Interessos de recerca

Els meus interessos de recerca comprenen una àmplia gamma de temes relacionats amb les produccions artístiques, el patrimoni cultural, la història i la religió del món antic. Inicialment em vaig centrar en l’anàlisi de la Geografia sagrada i dels paisatges simbòlics, especialment a l’Egipte Mitjà. El meu doctorat es va focalitzar en l’estudi d’una província sethiana a fi de comprendre l’evolució i la vinculació dels cultes locals amb la cartografia sagrada del país a través de l’anàlisi de la iconografia i els textos de les processons geogràfiques.

La meva recerca postdoctoral s’ha centrat al voltant dels rituals màgics en el context dels temples d’època faraònica i les seves continuïtats al món grecoromà, com a membre investigador del projecte de R+D+i (FFI2014-57517-P). La meva experiència postdoctoral també s’ha encaminat vers l’ús d’eines de les humanitats digitals per a l’anàlisi d’objectes màgics i textos papirològics en el marc del projecte de R+D+i a la UPF (FFI2017-87558-P).

A partir de 2020, la meva producció de recerca s’emmarca en un nou projecte de R+D+i anomenat Construcció del passat a la Grècia arcaica i clàssica: dispositius compositius, genealogies, catàlegs (PID2019-110908GB-I00) a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Cal destacar, també, la meva recent incorporació al Grup de recerca consolidat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la UB en visualització, realitat virtual i interacció gràfica (2022) aplicada al patrimoni cultural.

Paraules clau

Art antic, Història de l’art de l’antic Egipte, Patrimoni arqueològic, Recursos culturals, Art clàssic, Geografia sagrada, Rituals màgics, diacronies, interaccions i pervivència de models de l’Art antic.

Indicadors generals de la producció científica

La meva recerca predoctoral va desenvolupar un estudi de Geografia cultual de l’Antic Egipte centrat en la província dels dos ceptres-uas, a través dels seus components topogràfics i de culte. La publicació bilingüe (francès-català) d’aquesta investigació està disponible en línia (Tesis TDX2016) i en una monografia en paper (en premsa) d’impacte internacional en l’àmbit de l’egiptologia. He estat pionera, a Espanya, en aquesta línia de recerca de Geografia sagrada i, a un nivell internacional, tot implementant l’ús d’una metodologia integrada, altament innovadora, per tal d’analitzar la representació diacrònica de la província en les processons geogràfiques. tenint en compte la gramàtica del temple i les regles de sintaxi naològica.

El meu lideratge en l’àmbit de l’egiptologia està demostrat en la participació com a investigadora en 20 projectes de recerca finançats per via competitiva, diversos congressos i conferències convidades de caràcter nacional i internacional. Actualment soc una de les egiptòlogues que lideren l’estudi de la geografia sagrada, rituals i objectes màgics al nostre país. El meu treball ha donat com a resultat 42 publicacions acadèmiques (llibres, articles, capítols de llibre i publicacions multimèdia), sovint com a primera autora, destacant les meves qualitats de coordinació i treball en equip. Tinc un registre de publicacions força alt en àmbits interdisciplinaris de recerca. He adquirit expertesa en el reconeixement de les interaccions entre les tradicions grega, romana i egípcia a la Mediterrània oriental i l’Egeu.

He codirigit 2 tesis doctorals (una ja llegida i una en curs), 6 Treballs de Postgrau i Màster i 11 Treballs Finals de Grau. Els resultats de la meva activitat investigadora han confluït en la organització i coordinació de diverses activitats internacionals de R+D i transferència, col·laborant amb el sector privat (Limmat Films, Llibreria Byron, Museu Egipci de Barcelona) i amb centres de recerca (ICAC-CERCA, IEPOA-Universitat Autònom de Barcelona). Aquestes activitats han rebut finançament a través del programa de Tiquets d’innovació de la Fundació Bosch i Gimpera de la UB, del Vicerectorat d’emprenedoria, innovació i transferència, així com a través de la Comissió de recerca de la facultat de Geografia i Història de la UB.

Finalment, a destacar la meva participació com a membre de tribunals d’avaluació de Tesis doctorals, de Treballs finals de Màster i Grau, de treballs de recerca de Batxillerat i ESO, així com d’avaluació d’articles per a la revista Trabajos de Egiptología.

Resum de l’activitat docent

Àmplia experiència docent universitària adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i a l’Horitzó 2020 / Horitzó Europa, en grau, postgrau i màster. Elaboració de plans docents de diverses assignatures i intervenció en la reconversió de projectes docents a l’ Espai Europeu d’ Educació Superior (EEES). Activitat docent en línia a través de campus virtuals a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la Universitat d’Educació a Distància (UNED).

Àmplia experiència en docència presencial a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Activitat docent centrada en la Mediterrània Oriental i, en particular, en Art Antic, Arqueologia, Història Antiga, Gestió del Patrimoni Arqueològic, Art de Grècia i món hel·lenístic, Història de les Religions i Món Clàssic.

Participació en projectes d’ensenyament innovadors basats en l’aplicació de noves tecnologies, gamificació i entorns virtuals d’aprenentatge en Universitats de referència en aquest camp (UOC i UNED). Desenvolupament i coordinació de materials docents en entorns virtuals, així com l’elaboració de recursos en format HTML, webconferències i ús de diverses plataformes d’e-learning (aLF, moodle, etc.).

Participació en cursos de formació continuada en el Centre de Qualitat i Innovació Docent (CQUID) i en el Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) de la UPF. Des de 2020, coordinació de l’assignatura d’Art de civilitzacions antigues del Grau d’Història de l’Art de la UB i participació en el disseny d’assignatures en el nou model Repte-Niu de la UOC.